ព័ត៌មាន

 • តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងស្រោមដៃ Nitrile និងស្រោមដៃជ័រដែលអាចចោលបាន?

  ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាល ស្រោមដៃដែលអាចចោលបានគឺជាឧបករណ៍ការពារដ៏សំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើង។ ពួកគេអាចការពារជំងឺយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ យោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងការពារជំងឺ (CDC) ស្រោមដៃដែលអាចចោលបានសម្រាប់ពាក់គឺអាស្រ័យលើប្រភេទការងារ ព្រោះស្រោមដៃដែលប្រើសម្រាប់ការពារផ្ទាល់ខ្លួន...
  អាន​បន្ថែម
 • ភាពខុសគ្នារវាងស្រោមដៃ Nitrile ស្រោមដៃជ័រ និងស្រោមដៃត្រួតពិនិត្យ

  ស្រោមដៃ Nitrile គឺជាប្រភេទស្រោមដៃសំខាន់ដែលផលិត និងប្រើសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដ៏ទន់ភ្លន់។ ប្រភេទនៃការងារទាំងនេះរួមមាននីតិវិធីទាក់ទងនឹងមន្ទីរពេទ្យ និងការងារផលិតកម្ម ក៏ដូចជាកម្មវិធីនៅក្នុងផ្នែកជាច្រើនទៀត។ ដូច្នេះតើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងប្រភេទនេះ ...
  អាន​បន្ថែម
 • Little Knowledge About Nitrile Gloves

  ចំណេះដឹងតិចតួចអំពីស្រោមដៃ Nitrile

  ស្រោមដៃ Nitrile ត្រូវបានផលិតពីកៅស៊ូ nitrile នាំចូល និងដំណើរការតាមរយៈដំណើរការផលិតពិសេស។ ពួកវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងឋិតិវន្តល្អ មិនមានផ្ទុកអាឡែហ្ស៊ីប្រូតេអ៊ីន និងជាស្រោមដៃដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន និងមានសុខភាពល្អ ដែលអាចប៉ះផ្ទាល់ជាមួយអាហារ។ នី...
  អាន​បន្ថែម